Sdílet

Elity

Slovenské národné divadlo

25. 5. 2018, 19:00 – 21:00 Mahenovo divadlo

Doba se mění, ale lidé zůstávají stejní. Tento sociální jev má svou kladnou i zápornou stránku. Jestliže se ale v postkomunistických zemích objevují na vysokých společenských pozicích osoby spjaté s nechvalnou činností pro minulý režim, je tento úkaz silně alarmující. Proto se v Slovenském národním divadle rozhodli vytvořit divadelní rekonstrukci záznamů Státní tajné bezpečnosti nazvanou Elity – minulosť je pred nami, jež má vyburcovat a otevřít oči slovenským divákům a v rámci hostování také těm českým. / kultura21.cz

Představení se koná ve spolupráci s festivalem Meeting Brno.

Vstupenky od 100 Kč

VYPRODÁNO
Elity, Slovenské národné divadlo
Elity, Slovenské národné divadlo

Je konec socializmu. I na stranických schůzích se otevřeně mluví o potřebě integrovat do socialistického hospodářství prvky tržní ekonomiky. Události ve východním Německu a Maďarsku naznačují pohyb v politickém uspořádání východní Evropy.

V podnicích zabývajících se zahraničním obchodem, v prognostických ústavech nebo v kancelářích státní bezpečnosti zatím na svoji šanci čekají noví lidé. Jsou pragmatičtí, ovládají jazyky, rozumí – na rozdíl od svých spoluobčanů – tržní ekonomice, mají kontakty na zahraniční podnikatele a přehled o konkurenceschopnosti domácích podniků. Už dvacet pět let ovládají a v podstatě vlastní zemi.

Inscenace Elity se snaží podat věrný psychologický obraz lidí, kteří se v období Sametové revoluce dokázali na základě svého postavení, přístupu k informacím, v neposlední řadě i díky svému vzdělání a znalosti jazyků jako první zorientovat v novém společenském uspořádání. V jakých institucích se formovalo jejich myšlení? Jaký je jejich morální profil či politické přesvědčení? Inscenace Elity nechce být jen politickým thrillerem s prvky krimi, ale i zamyšlením se nad podstatou moci, vládnutí a procesem přechodu z jednoho režimu a společenského uspořádaní do druhého.

Jde o první spolupráci uznávaného českého režiséra vyhraněné poetiky Jiřího Havelky s Činohrou Slovenského národného divadla.

Incenační tým:

Režie: Jiří Havelka

Dramaturgie: Daniel Majling

Scéna: Lucia Škandíková

Kostýmy: Tereza Kopecká

 

Hrají: Richard Stanke, Dano Heriban, Alexander Bárta, Emil Horváth, Ľubomír Paulovič, Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová, Richard Autner, Dávid Uzsák, Ivan Černý

Jedním z důvodů, proč by si další reprízy Elit neměl nikdo nechat ujít, je, vedle již zmiňovaných kvalitních hereckých výkonů a zajímavých režijních nápadů, samotné téma hry, jež nenechá žádného diváka chladným. Inscenace Elity – minulosť je pred nami Slovenského národního divadla je totiž nejen dvouhodinovým retro exkurzem bez přestávky do světa Státní tajné bezpečnosti před rokem 1989, ale také nastaveným zrcadlem současné vládnoucí garnituře, jejíž někteří členové jsou až nebezpečně příliš spjati s minulým režimem. / kultura21.cz, 71%

Havelka především pochopil, že není třeba nic zbytečně dovysvětlovat, podtrhovat, že úplně stačí být věcný, až "suchý". / nadivadlo.blogspot.cz

Velmi aktuální téma slovenské společnosti reaguje vtipnou formou na smutný jev, jak se vedoucí funkcionáři díky svému vzdělání, vysokému postavení (jehož dosáhli díky nadmíru kladnému postoji k socialistickému zřízení), nebo kontaktům se zahraničními finančními a obchodními společnostmi, lehce přehoupli ze zapálených komunistů v přesvědčené kapitalisty, kteří si de facto koupili stát. Divák velice snadno pociťuje bolestnou podobnost se situací v České republice... Divácky velice přístupná hra, s velmi přesvědčivými hereckými výkony si se svým aktuálním společenským odkazem našla oblibu i u českého publika. / prazskekrizovatky.cz