Místa konání

Mahenovo divadlo

Malinovského nám. 1, Brno

Večerní pokladna: 542 158 427 - otevřena hodinu před představením

O DIVADLE

Původně německé Městské divadlo Na hradbách, postavené v letech 1881-82 podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Budova s neorenesanční fasádou a nebarokním interiérem se stala prvním plně elektricky osvětleným divadlem v Evropě. Sídlem českého Národního divadla v Brně se divadlo stalo po skončení první světové války.  

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Bezbariérový vstup není, musíte přijet ke služebnímu vchodu, kde vám zaměstnanci divadla pomohou do prostoru šaten. Odtud vede výtah do prvního pořadí.

DOPRAVA

Zastávka Malinovského náměsti tramvaj 1, 2, 4, 11 a autobus 67.

Více

Reduta

Zelný trh 4, Brno

Večerní pokladna: 542 424 560 - otevřena hodinu před představením

O DIVADLE 

Reduta je nejstarší divadelní budova ve střední Evropě, která prošla od roku 1640 mnoha změnami. Podlehla čtyřem zničujícím požárům a nesčetněkrát byla přestavována. V roce 1993 byla pro havarijní stav uzavřena. Po několikaleté rekonstrukci v říjnu 2005 znovu otevřena a je jedinečným skloubením původních architektonických prvků s moderním a technicky vybaveným interiérem. 

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

DOPRAVA

Zastávka Zelný trh tramvaj 4, 9 nebo 5 minut chůze ze zastávky Hlavní nádraží.

Více

Městské divadlo, ČS

Lidická 16, Brno
Večerní pokladna: 2 hodiny před začátkem představení
Telefon:  +420 533 316 396 

O DIVADLE 

Původní název nové scény zněl Svobodné divadlo. Název divadla se několikrát měnil, asi nejznámější je jako Divadlo bratří Mrštíků. Po několikerém stěhování se soubor usídlil v sále někdejšího kina Morava. V roce 1991 dochází ke změně názvu na Městské divadlo Brno. V roce 1995 se divadlo rekonstruuje. V roce 2004 byla otevřena Hudební scéna. 

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

DOPRAVA

Zastávka Antonínská tramvaj 1, 6 nebo ze zastávky Moravské náměstí tramvají č. 1, 6, 3, 5, 9 a autobus 67. 

Více

Městské divadlo, HS

Lidická 16, Brno
Večerní pokladna: 2 hodiny před začátkem představení
Telefon:  +420 533 316 396 

O DIVADLE 

Původní název nové scény zněl Svobodné divadlo. Název divadla se několikrát měnil, asi nejznámější je jako Divadlo bratří Mrštíků. Po několikerém stěhování se soubor usídlil v sále někdejšího kina Morava. V roce 1991 dochází ke změně názvu na Městské divadlo Brno. V roce 1995 se divadlo rekonstruuje. V roce 2004 byla otevřena Hudební scéna. 

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

DOPRAVA

Zastávka Antonínská tramvaj 1, 6 nebo ze zastávky Moravské náměstí tramvají č. 1, 6, 3, 5, 9 a autobus 67. 

Více

Divadlo Husa na provázku

Zelný trh 9, Brno
Informace a rezervace: tel.: 542 123 425
e-mail: vstupenky@provazek.cz
Otevírací doba pokladny: pondělí - pátek: 10.00 - 18.00 a půl hodiny po začátku představení. 

O DIVADLE

Přední české experimentální divadlo zahájilo na podzim roku 1967 svou aktivitu sdružení Husa na provázku jako amatérská skupina profesionálních divadelníků, studentů uměleckých škol a mladých tvůrců jiných profesí. Jádro skupiny tvořilo posluchači JAMU. 


INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup i WC.

DOPRAVA 

Zastávka Zelný trh tramvaj 4, 9 nebo 5 minut chůze ze zastávky Hlavní nádraží.

Více

HaDivadlo

ALFA pasáž, Poštovská 8D, Brno
Telefon (recepce, pokladna, rezervace a informace): 530 330 869, 731 457 204.
Otevírací doba pokladny: pondělí - pátek: 10.00 - 18.00, o víkendech a svátcích 1 hodinu před představením.

O DIVADLE

HaDivadlo, bylo založeno v polovině sedmdesátých let v Prostějově. Původně Hanácké divadlo bylo přejmenováno na HaDivadlo a přemístilo se do Brna, kde se stalo součástí Centra experimentálního divadla (CED). HaDivadlo se ve své historii několikrát stěhovalo. Od roku 2004 působí v pasáži Alfa – v prostorách bývalého kinosálu. 

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Divadlo má zajištěné WC i bezbariérový přístup z ulice Jánská. 

DOPRAVA

Zastávka náměstí Svobody tramvaj 4, 9 nebo ze zastávky Malinovského náměsti tramvají č. 1, 2, 4, 11 s chůzí 5 minut.

Více

Divadlo U stolu

Zelný trh 9, Brno
tajemnice: Vanda Košuličová - 736 473 521 (hromadné rezervace vstupenek, zájezdy a jiné) 
e-mail: dus@ced-brno.cz
Pokladna: po – pá: od 10 do 18 hodin a půl hodiny po začátku představení. 

O DIVADLE

Divadlo U stolu je komorní scéna zaměřená na inscenace jak pravidelných dramatických textů, tak dramatizací literárních předloh a rozmanitých scénických kompozic děl básnických. Z tohoto základu vychází koncepce jevištní básně stavějící především na svrchované herecké práci.... to jsou hodnoty, které Divadlo U stolu vyznává a o něž usiluje. 

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Bezbariérový přístup zde není, ale je možná spolupráce s technikou. Stačí napsat mail na adresu dus@ced-brno.cz s datem i časem představení a technika Vás vyzvedne u pokladny. 

DOPRAVA

Zastávka Zelný trh tramvaj 4, 9 nebo 5 minut chůze ze zastávky Hlavní nádraží.

Více

Divadlo na Orlí

Orlí 19, Brno
tel: +420 542 591 800 (recepce)
email: dno@jamu.cz
Pokladna je otevřena vždy hodinu před začátkem představení  

O DIVADLE

Hudebně-dramatická laboratoř je novou divadelní scénou JAMU v Brně. Vzniklo v něm špičkově vybavené pracoviště v oblasti jevištních technologií, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím trendům. Slouží především studentské opeře a muzikálu. Budova byla navrhnuta z ateliérů brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. 

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup.

DOPRAVA

Zastávka Malinovského náměsti tramvaj č. 1, 2, 4, 11.

Více

Divadlo Polárka

Tučkova 34, Brno

Vstupenky můžete rezervovat na telefoním čísle 770 142 638, nebo na e-mailové adrese: zahorikova@divadlopolarka.cz, či přímo v divadle. Pokladna divadla je otevřená vždy 30 min před každým představením.

O DIVADLE

Divadlo Polárka je profesionální brněnské dětské divadlo, které vzniklo v roce 1999. Amatérskými předchůdci této scény byli nejprve soubor Loutkového divadla Sokol Brno I, založený již v roce 1930 a posléze divadlo Jitřenka. Divadlo se pod názvem Alternativní divadlo pro děti a mládež Polárka plně profesionalizovalo v sezóně 1999/2000. Divadlo se poté rozčleněnilo na tři samostatné kategorie rozdělené podle věku: na tvorbu pro nejmladší děti předškolního věku a nejnižších ročníků základních škol, tvorbu pro střední dětskou věkovou kategorii a na tvorbu pro mládež a dospělého diváka. Nepřehlédnutelná a naprosto ojedinělá je spolupráce s mladými divadelními tvůrci, především s absolventy vysokých uměleckých škol. Výrazným rysem polárkovských inscenací je užití scénické hudby. 

INFORMACE PRO HANDICAPOVANÉ

Divadlo má zajištěný bezbariérový přístup. 

DOPRAVA

Zastávka Zahradníkova trolejbus č. 32 nebo zastávka Nerudova tramvaj č. 3, 11, 12 a autobus 81.

Více